Tvättstugebokning

1306
Aptus Bokningstavla
Boka 1306

Aptus

APTUS tvättstugebokning spärrar tvättstugan för alla obehöriga. Endast den som bokat tid kan komma in i tvättstugan under tvättpasset. Antal tvättpass per hyresgäst kan programmeras in och med PC-anslutning blir statistik och övervakning inga problem. Systemet är oberoende av maskinleverantör

Panelen har sex stora vandalsäkra knappar och en lättförståelig display. Med individuell kod eller kort beställer hyresgästen tvättid och därmed är dörren under den bokade tiden stängd för obehöriga.

Med APTUS tvättstugebokning kan ingen stjäla tvätt eller "låna" tvättid.

Programmet ger en klar bild av bokning och utnyttjade tvättpass. Data från APTUS tvättstugebokning kan enkelt överföras till kalkylprogram för t.ex. debitering. Panelen kan förses med kvittoskrivare, som bekräftar bokningen.

Med bara sex knappar och tydliga menyer blir bokningen enkel.

Produktblad

PDF-dokument (läses med Acrobat Reader) Aptus Boka 1306 Bokningstavla (362 kb, svenska)
PDF-dokument (läses med Acrobat Reader) Aptus BC700 Centralapparat (185 kb, svenska)
PDF-dokument (läses med Acrobat Reader) Broschyr Boka (2,3 Mb, svenska)
   
Electrolux-Wascator Bokningstavla
Electrolux-Wascator Bokningstavla
Elektrolux Wascator

Electrolux-Wascator BokningsSystem spärrar textilvårdsrummet för obehöriga. Endast den som bokat har tillträde till textilvårdsrummet under tvättpasset. Antal möjliga tvättpass per boende kan programmeras in och med PC-anslutning blir statistik och övervakning inga problem.

Bokningspanelen har stora användarvänliga knappar och en lättförståelig display. Med kort eller nyckelbricka bokar den boende tvättpass. Vid bokning av ett komplett textilvårdsrum är dörren under den bokade tiden också stängd för obehöriga. Med andra ord kan ingen stjäla tvätt eller utnyttja andras tvättpass. I de fastigheter där bokningssystem har installerats har ordningen i textilvårdsrummen blivit mycket bättre, eftersom man i efterhand kan se vilka som använt dem.

Vid bokningsterminalen utförs bokning eller öppning av textilvårdsrummet. Har man långt mellan bokningsterminal och textilvårdsrummet kan man alternativt vid textilvårdsrummet installera kortläsare för dörröppning.

Med kabelkommunikation mellan tvättutrustning och bokningsterminal gör det omöjligt att påbörja en tvätt som drar över på nästa tvättpass. Det är även möjligt med eftersläp för torkutrustning efter det bokade tvättpassets slut.
Växel 08-681 78 00 | Service 08-681 78 15 | Västberga 08-681 78 20 | Kista 08-681 78 57 | Kontakt via e-post | Kundansökan| Butiker | Cookies